Trimakasih telah berkunjung di ZAINALBLOG Kami selalu menunggu kunjungan Anda berikutnya! Salaaaaaaam dari Zainal Abidin, S.Pd (Guru SMAN Unggul Pidie Jaya)!!! Untuk mendapatkan informasi terbaru silahkan bergabung dengan cara klik disini: FACEBOOK ZAINAL ABIDIN atau FACEBOOK INFO PENDIDIKAN

Monday, 27 April 2015

Nama - nama Alkana

ALKANA 

Alkana merupakan senyawa hidrokarbon alifatik jenuh, yaitu hidrokarbon dengan rantai terbuka dan semua ikatan karbonnya merupakan ikatan tunggal. Senyawa alkana mempunyai rumus : CnH2+ 2
Nama – nama alkana

Jml Atom C
Rumus Molekul
Nama
1
CH4
Metana
2
C2H6
Etana
3
C3H8
Propana
4
C4H10
Butana
5
C5H12
Pentana
6
C6H14
Heksana
7
C7H16
Heptana
8
C8H18
Oktana
9
C9H20
Nonana
10
C10H22
Dekana
11
C11H24
Undekana
12
C12H26
Dodekana
13
C13H28
Tridekana
14
C14H30
Tetradekana
15
C15H32
Pentadekana
16
C16H34
Heksadekana
17
C17H36
Heptadekana
18
C18H38
Oktadekana
19
C19H40
Nonadekana
20
C20H42
Ikosana
21
C21H44
Henikosana
22
C22H46
Dokosana
23
C23H48
Trikosana
24
C24H50
Tetrakosana
25
C25H52
Pentakosana
26
C26H54
Heksakosana
27
C27H56
Heptakosana
28
C28H58
Oktakosana
29
C29H60
Nonakosana
30
C30H62
Triakontana
31
C31H64
Hentriakontana
32
C32H66
Dotriakontana
33
C33H68
Tritiakontana
34
C34H70
Tetratriakontana
35
C35H72
Pentatriakontana
36
C36H74
Heksatriakontana
37
C37H76
Heptatriakontana
38
C38H78
Oktatriakontana
39
C39H80
Nonatrikontana
40
C40H82
Tetrakontana
41
C41H84
Hentretakontana
42
C42H86
Dotetrakontana
43
C43H88
Tritetrakontana
44
C44H90
Tetratetrakontana
45
C45H92
Petratetrakontana
46
C46H94
Heksatetrakontana
47
C47H96
Heptatetrakontana
48
C48H98
Oktatetrakontana
49
C49H100
Nonatetrakontana
50
C50H102
Pentakontana
51
C51H104
henpentakontana
52
C52H106
Dopentakontana
53
C53H108
Tripentakontana
54
C54H110
Tetrapentakontana
55
C55H112
Pentapentakontana
56
C56H114
Heksapentakontana
57
C57H116
Heptapentakontana
58
C58H118
Oktapentakontana
59
C59H120
Nonapentakontana
60
C60H122
Heksakontana
61
C61H124
Henheksakontana
62
C62H126
Doheksakontana
63
C63H128
Triheksakontana
64
C64H130
Tetraheksakontana
65
C65H132
Pentaheksakontana
66
C66H134
Heksaheksakontana
67
C67H136
Heptaheksakontana
68
C68H138
Oktaheksakontana
69
C69H140
Nonaheksakontana
70
C70H142
Heptakontana
71
C71H144
Henheptakontana
72
C72H146
Doheptakontana
73
C73H148
Triheptakontana
74
C74H150
Tetraheptakontana
75
C75H152
Pentaheptakontana
76
C76H154
Heksaheptakontana
77
C77H156
Heptaheptakontana
78
C78H158
Oktaheptakontana
79
C79H160
Nonaheptakontana
80
C80H162
Oktakontana
81
C81H164
Henoktakontana
82
C82H166
Dooktakontanan
83
C83H168
Trioktakontana
84
C84H170
Tetraoktakontana
85
C85H172
Pentaoktakontana
86
C86H174
Heksaoktakontana
87
C87H176
Heptaoktakontana
88
C88H178
Oktaoktakontana
89
C89H180
Nonaoktakontana
90
C90H182
Nonakontana
91
C91H184
Hennonakontana
92
C92H186
Dononakontana
93
C93H188
Trinonakontana
94
C94H190
Tetranonakontana
95
C95H192
Pentanonakontana
96
C96H194
Heksanonakontana
97
C97H196
Heptanonakontana
98
C98H198
Oktanonakontana
99
C99H200
Nonanonakontana
100
C100H202
Hektana
101
C101H204
Henihektana
102
C102H206
Dohektana
103
C103H208
Trihektana
104
C104H210
Tetrahektana
105
C105H212
Pentahektana
106
C106H214
Heksahektana
107
C107H216
Heptahektana
108
C108H218
Oktahektana
109
C109H220
Nonahektana
110
C110H222
Dekahektana
111
C111H224
Undekahektana
112
C112H226
Dodekahektana
113
C113H228
Tridekahektana
114
C114H230
Tetradekahektana
115
C115H232
Pentadekahektanan
116
C116H234
Heksadekahektana
117
C117H236
Heptadekahektanan
118
C118H238
Oktadekahektanan
119
C119H240
Nonadekahektana
120
C120H242
Kosahektana
121
C121H244
Henkosahektana
122
C122H246
Dokosahektana
123
C123H248
Trikosahektana
124
C124H250
Tetrakosahektana
125
C125H252
Pentakosahektana
126
C126H254
Heksakosahektana
127
C127H256
Heptakosahektana
128
C128H258
Oktakosahektana
129
C129H260
Nonakosahektana
130
C130H262
Triakontahektana
131
C131H264
Henkontahektana
132
C132H266
Dotriakontahektana
133
C133H268
Tritriakontahektana
134
C134H270
Tetratriakontahektana
135
C135H272
Pentatriakontahektana
136
C136H274
Heksatriakontahektana
137
C137H276
heptatriakontahektana
138
C138H278
Oktatriakontahektana
139
C139H280
Nonatriakontahektana
140
C140H282
Tetrakontahektana
141
C141H284
Hentretakontahektana
142
C142H286
Dotetrakontahektana
143
C143H288
Tritetrakontahektana
144
C144H290
Tetratetrakontahektana
145
C145H292
Pentatetrakontahektana
146
C146H294
Heksatetrakontahektana
147
C147H296
Heptatetrakontahektana
148
C148H298
Oktatetrakontahektana
149
C149H300
Nonatetrakontahektana
150
C150H302
Pentakontahektana
151
C151H304
Henpentakontahektana
152
C152H306
Dopentakontahektana
153
C153H308
Tripentakontahektana
154
C154H310
Tetrakonta[entahektana
155
C155H312
Pentapentakontahektana
156
C156H314
Heksapentakontahektana
157
C157H316
Heptapentakontahektana
158
C158H318
Oktapentakontahektana
159
C159H320
Nonapentakontahektana
160
C160H322
Heksakontahektana
161
C161H324
Henheksakontahektana
162
C162H326
Doheksakontahektana
163
C163H328
Triheksakontaheksana
164
C164H330
Tetraheksakontahektana
165
C165H332
Pentatetrakontaheksana
166
C166H334
Heksaheksakontahektana
167
C167H336
Heptaheksakontahektana
168
C168H338
Oktaheksakontahektana
169
C169H340
Nonaheksakontahektana
170
C170H342
Heptakontahektana
171
C171H344
Henheptakontahektana
172
C172H346
Doheptakontahektana
173
C173H348
Triheptakontahektana
174
C174H350
Tetraheptakontahektana
175
C175H352
Pentaheptakontahektana
176
C176H354
Heksaheptakontahektana
177
C177H356
Heptaheptakontahektana
178
C178H358
Oktaheptakontahektana
179
C179H360
Nonaheptakontahektana
180
C180H362
Oktakontahektana
181
C181H364
Henoktakontahektana
182
C182H366
Dooktakontahektana
183
C183H368
Trioktakontahektana
184
C184H370
Tetraoktakontahektana
185
C185H372
Pentaoktakontahektana
186
C186H374
Heksaoktakontahektana
187
C187H376
Heptaoktakontahektana
188
C188H378
Oktaoktakontahektana
189
C189H380
Nonaoktakontahektana
190
C190H382
Nonakontahektana
191
C191H384
Hennonakontahektana
192
C192H386
Dononakontahektana
193
C193H388
Trinonakontahektana
194
C194H390
Tetranonakontahektana
195
C195H392
Pentanonakontahektana
196
C196H394
Heksanonakontahektana
197
C197H396
Heptanonakontahektana
198
C198H398
Oktanonakontahektana
199
C199H400
Nonanonakontahektana
200
C200H402
Diktana
201
C201H404
Henidiktana
202
C202H406
Dodiktana
203
C203H408
Tridiktana
204
C204H410
Tetradiktana
205
C205H412
Pentadiktana
206
C206H414
Heksadiktana
207
C207H416
Heptadiktana
208
C208H418
Oktadiktana
209
C209H420
Nonadiktana
210
C210H422
Dekadiktana
211
C211H424
Undekadiktana
212
C212H426
Dodekadiktana
213
C213H428
Tridekadiktana
214
C214H430
Tetradekadiktana
215
C215H432
Pentadekadiktana
216
C216H434
Heksadekadiktana
217
C217H436
Heptadekadiktana
218
C218H438
Oktadekadiktana
219
C219H440
Nonadekadiktana
220
C220H442
Kosadiktana
221
C221H444
Henkosadiktana
222
C222H446
Dekosadiktana
223
C223H448
Trikosadiktana
224
C224H450
Tetrakosadiktana
225
C225H452
Pentakosadiktana
226
C226H454
Heksakosadiktana
227
C227H456
Heptakosadiktana
228
C228H458
Oktakosadiktana
229
C229H460
Nonakosadiktana
230
C230H462
Triakontadiktana
231
C231H464
Hentriakontadiktana
232
C232H466
Dotriakontadiktana
233
C233H468
Tritriakontadiktana
234
C234H470
Tetratriakontadiktana
235
C235H472
Pentatriakontadiktana
236
C236H474
Heksatriakontadiktana
237
C237H476
Heptatriakontadiktana
238
C238H478
Oktatriakontadiktana
239
C239H480
Nonatriakontadiktana
240
C240H482
Tetrakontadiktana
241
C241H484
Hentetrakontadiktana
242
C242H486
Dodektrakontadiktana
243
C243H488
Tritetrakontadiktana
244
C244H490
Tetratetrakontadiktana
245
C245H492
Pentatetrakontadiktana
246
C246H494
Heksatetrakontadiktana
247
C247H496
Heptatetrakontadiktana
248
C248H498
Oktatetrakontadiktana
249
C249H500
Nonatetrakontadiktana
250
C250H502
Pentakontadiktana
251
C251H504
Henpentakontadiktana
252
C252H506
Dopentakontadiktana
253
C253H508
Tripentakontadiktana
254
C254H510
Tetrakontapentadiktana
255
C255H512
Pentapentakontadiktana
256
C256H514
Heksapentakontadiktana
257
C257H516
Heptapentakontadiktana
258
C258H518
Oktapentakontadiktana
259
C259H520
Nonapentakontadiktana
260
C260H522
Heksakontadiktana
261
C261H524
Henheksakontadiktana
262
C262H526
Doheksakontadiktana
263
C263H528
Triheksakontadiktana
264
C264H530
Tetraheksakontadiktana
265
C265H532
Pentaheksakontadiktana
266
C266H534
Heksaheksakontadiktana
267
C267H536
Heptaheksakontadiktana
268
C268H538
Oktaheksakontadiktana
269
C269H540
Nonaheksakontadiktana
270
C270H542
Heptakontadiktana
271
C271H544
Henheptakontadiktana
272
C272H546
Doheptakontadiktana
273
C273H548
Triheptakontadiktana
274
C274H550
Tetraheptakontadiktana
275
C275H552
Pentaheptakontadiktana
276
C276H554
Heksaheptakontadiktana
277
C277H556
Heptaheptakontadiktana
278
C278H558
Oktaheptakontadiktana
279
C279H560
Nonaheptakontadiktana
280
C280H562
Oktakontadiktana
281
C281H564
Henoktakontadiktana
282
C282H566
Dooktakontadiktana
283
C283H568
Trioktakontadiktana
284
C284H570
Tetraoktakontadiktana
285
C285H572
Pentaoktakontadiktana
286
C286H574
Heksaoktakontadiktana
287
C287H576
Heptaoktakontadiktana
288
C288H578
Oktaoktakontadiktana
289
C289H580
Nonaoktakontadiktana
290
C290H582
Nonakontadiktana
291
C291H584
Hennonakontadiktana
292
C292H586
Dononakontadiktana
293
C293H588
Trinonakontadiktana
294
C294H590
Tetranonakontadiktana
295
C295H592
Pentanonakontadiktana
296
C296H594
Heksanonakontadiktana
297
C297H596
Heptanonakontadiktana
298
C298H598
Oktanonakontadiktana
299
C299H600
Nonanonakontadiktana
300
C300H602
Triktana
301
C301H604
Henitriktana
302
C302H606
Dotriktana
303
C303H608
Tritriktana
304
C304H610
Tetratriktana
305
C305H612
Pentatriktana
306
C306H614
Heksatriktana
307
C307H616
Heptatriktana
308
C308H618
Oktatriktana
309
C309H620
Nonatriktana
310
C310H622
Dekatriktana
311
C311H624
Undekatriktana
312
C312H626
Dodekatriktana
313
C313H628
Tridekatriktana
314
C314H630
Tetradekatriktana
315
C315H632
Pentadekatriktana
316
C316H634
Heksadekatriktana
317
C317H636
Heptadekatriktana
318
C318H638
Oktadekatriktana
319
C319H640
Nonadekatriktana
320
C320H642
Kosatriktana
321
C321H644
Henkosatriktana
322
C322H646
Dokosatriktana
323
C323H648
Trikosatriktana
324
C324H650
Tetrakosatriktana
325
C325H652
Pentakosatriktana
326
C326H654
Heksakosatriktana
327
C327H656
Heptakosatriktana
328
C328H658
Oktakosatriktana
329
C329H660
Nonakosatriktana
330
C330H662
Triakontatriktana
331
C331H664
Hentriakontatriktana
332
C332H666
Dotriakontatriktana
333
C333H668
Tritriakontatriktana
334
C334H670
Tetratriakontatriktana
335
C335H672
Pentatriakontatriktana
336
C336H674
Heksatriakontatriktana
337
C337H676
Heptatriakontatriktana
338
C338H678
Oktatriakontana
339
C339H680
Nonatriakontatriktana
340
C340H682
Tetrakontatriktana
341
C341H684
Hentetrakontatriktana
342
C342H686
Dotetrakontatriktana
343
C343H688
Tritetrakontatriktana
344
C344H690
Teratetrakontatriktana
345
C345H692
Pentatetrakontatriktana
346
C346H694
Heksatetrakontatriktana
347
C347H696
Heptatetrakontatriktana
348
C348H698
Oktatetrakontatriktana
349
C349H700
Nonatetrakontatriktana
350
C350H702
Pentakontatriktana
351
C351H704
Henpentakontatriktana
352
C352H706
Dopentakontatriktana
353
C353H708
Tripentakontatriktana
354
C354H710
Tetrapentakontatriktana
355
C355H712
Pentapentakontatriktana
356
C356H714
Heksapentakontatriktana
357
C357H716
Heptapentakontatriktana
358
C358H718
Oktapentakontatriktana
359
C359H720
Nonapentakontatriktana
360
C360H722
Heksakontatriktana
361
C361H724
Henheksakontatriktana
362
C362H726
Doheksakontatriktana
363
C363H728
Triheksakontatriktana
364
C364H730
Tetraheksakontatriktana
365
C365H732
Pentaheksakontatriktana
366
C366H734
Heksaheksakontatriktana
367
C367H736
Heptaheksakontatriktana
368
C368H738
Oktaheksakontatriktana
369
C369H740
Nonaheksakontatriktana
370
C370H742
Heptakontatriktana
371
C371H744
Henheptakontatriktana
372
C372H746
Doheptakontatriktana
373
C373H748
Triheptakontatriktana
374
C374H750
Tetraheptakontatriktana
375
C375H752
Pentaheptakontatriktana
376
C376H754
Heksaheptakontatriktana
377
C377H756
Heptaheptakontatriktana
378
C378H758
Oktaheptakontatriktana
379
C379H760
Nonaheptakontatriktana
380
C380H762
Oktakontatriktana
381
C381H764
Henoktakontatriktana
382
C382H766
Dooktakontatriktana
383
C383H768
Trioktakontatriktana
384
C384H770
Tetraoktakontatriktana
385
C385H772
Pentaoktakontatriktana
386
C386H774
Heksaoktakontatriktana
387
C387H776
Heptaoktakontatriktana
388
C388H778
Oktaoktakontatriktana
389
C389H780
Nonaoktakontatriktana
390
C390H782
Nonakontatriktana
391
C391H784
Hennonakontatriktana
392
C392H786
Dononakontatriktana
393
C393H788
Trinonakontatriktana
394
C394H790
Tetranonakontatriktana
395
C395H792
Pentanonakontatriktana
396
C396H794
Heksanonakontatriktana
397
C397H796
Heptanonakontatriktana
398
C398H798
Oktanonakontatriktana
399
C399H800
Nonanonakontatriktana
400
C400H802
Tetraktana
410
C410H822
Dekatetraktana
420
C420H842
Kosatetraktana
430
C430H862
Triakontatetraktana
440
C440H882
Tetrakontatetraktana
450
C450H902
Pentakontatetraktana
460
C460H922
Heksakontatetraktana
470
C470H942
Heptakontatetraktana
480
C480H962
Oktakontatetraktana
490
C490H982
Nonakontatetraktana
500
C500H1002
Pentaktana
510
C510H1022
Dekapentaktana
520
C520H1042
Kosapentaktana
530
C530H1062
Triakontapentaktana
540
C540H1082
Tetrakontapentaktana
550
C550H1102
Pentakontapentaktana
560
C560H1122
Heksakontapentaktana
570
C570H1142
Heptakontapentaktana
580
C580H1162
Oktakontapentaktana
590
C590H1182
Nonakontapentaktana
600
C600H1202
Heksaktana
610
610H1222
Dekaheksaktana
620
C620H1242
Kosaheksaktana
630
C630H1262
Triakontaheksaktana
640
C640H1282
Tetrakontaheksaktana
650
C650H1302
Pentakontaheksaktana
660
C660H1322
Heksakontaheksaktana
670
C670H1342
Heptakontaheksaktana
680
C680H1362
Oktakontaheksaktana
690
C690H1382
Nonakontakheksaktana
700
C700H1402
Heptaktana
710
C710H1422
Dekaheptaktana
720
C720H1442
Kosaheptaktana
730
C730H1462
Triakontaheptaktana
740
C740H1482
Tetrakontaheptaktana
750
C750H1502
Pentakontaheptaktana
760
C760H1522
Heksakontaheptaktana
770
C770H1542
Heptakontaheptaktana
780
C780H1562
Oktakontaheptaktana
790
C790H1582
Nonakontaheptaktana
800
C800H1602
Oktaktana
810
C810H1622
Dekaoktaktana
820
C820H1642
Kosaoktaktana
830
C830H1662
Triakontaoktaktana
840
C840H1682
Tetrakontaoktaktana
850
C850H1702
Pentakontaoktaktana
860
C860H1722
Heksakontaoktaktana
870
C870H1742
Heptakontaoktaktana
880
C880H1762
Oktakontaokatktana
890
C890H1782
Nonakontaoktaktana
900
C900H1802
Nonaktana
910
C910H1822
Dekanonaktana
920
C920H1842
Kosanonaktana
930
C930H1862
Triakontanonaktana
940
C940H1882
Tetrakontanonaktana
950
C950H1902
Pentakontanonaktana
960
C960H1922
Heksakontanonaktana
970
C970H1942
Heptakontanonaktana
980
C980H1962
Oktakontanonaktana
990
C990H1982
Nonakontanonaktana
1000
C1000H2002
Killiana

0 komentar:

Post a Comment

bagus sangat membatu bagi kami
sering-seringlah enteri file yang baru
kami merasa senang dan bangga atas kebedradaan blog ini